OHAL Komisyonunun Takipsizlik Alanlar İçin Örnek Kararı

Kamudan ihraç edilen ancak hakkında savcılık tarafından “kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar verilen kamu personeli için OHAL komisyonu iade kararı verdi.

SİYASET 21.04.2018, 09:12
OHAL Komisyonunun Takipsizlik Alanlar İçin Örnek Kararı

Komisyon Nasıl Karar Verdi?

OHAL komisyonu tarafından verilen söz konusu karar kovuşturmama kararı alıp komisyon kararını bekleyen pek çok kişi için yol gösterici mahiyettedir. Bu karardan kişinin dosyasındaki hususların incelenmesinin yanı sıra, kişinin son çalıştığı kamu kurumu ile yazışma yapıldığı konusu da tespit edilmiştir. Kurumun terör örgütü üyeliğine ilişkin olarak bilgi ya da belge sunamaması kişilerin iadesini kolaylaştırmıştır.

Kararın Özeti

685 sayılı KHK ile ihraç olan bir kamu personelinin başvurusunun incelemesi yapılmıştır. Komisyon tarafından başvuru sahibinin görev alanı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler ilgili kamu kuruluşlarından talep edilmiştir.

Başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ilgili savcılık tarafından kovuşturmama kararı verildiği, OHAL komisyonu tarafından yapılan yazışmalar sonucu başvurucunun Milli Güvenliği tehdit eden yapı ve oluşumlarla irtibat, iltisak, aidiyetine ilişkin hiç bir bilgi ya da belge edinilemediği hususları tespit edilmiştir. Dosya içeriği ve tüm bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde başvurucunun başvurunsun kabulüne karar verilmiştir.

Bu karar da göstermektedir ki dayanaksız olarak, keyfi bir şekilde ihraç edilen pek çok kişi mevcuttur. 1,5 yılı aşkın zamandır adalet beklemektedirler. OHAL komisyonu kararlarını hızlandırmalıdır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)