Memur Olacaklar İçin Güvenlik Soruşturması Teklifi Mecliste

TBMM Genel Kurulu içinde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile ilgili olan Kanunu Teklifi'nin 7 maddeden oluşmakta olan birinci bölümü kabul edilmiş durumda. Geriye kalan maddelerin görüşülmesine bugün itibari ile devam edilecek.

SİYASET 07.04.2021, 08:58 08.04.2021, 08:45
Memur Olacaklar İçin Güvenlik Soruşturması Teklifi Mecliste

Memur Olacaklar İçin Güvenlik Soruşturması Teklifi Mecliste

TBMM Genel Kurulu içinde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile ilgili olan Kanunu Teklifi'nin 7 maddeden oluşmakta olan birinci bölümü kabul edilmiş durumda. Geriye kalan maddelerin görüşülmesine bugün itibari ile devam edilecek.

Sunulmuş olan teklifin kabul edilmiş olan maddeleri ile, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının gerçekleştirilmesine ve elde edilecek bilgilerin kullanılmasına ilişkin olarak temel ilkelerin, kimler hakkında ne işlem yapılacağı, araştırma konusu olacak olan bilgi ve belgelerin neler olacağı, bu elde edilen bilgilerin hangi şekilde kullanılacağı, hangi makamların soruşturma ve araştırma gerçekleştireceği, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile bilgilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenlenmekte.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK KİŞİLER

Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak.

Teklifte, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" şu şekilde sıralanıyor;

1- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,

2- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,

3- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

4- Üst kademe kamu yöneticileri,

5- Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,

6- Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler."

ÖĞRETMENLER DE EKLENDİ

Kabul edilen önergeyle, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de dahil edildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI NE OLACAK

Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak konular da yeniden düzenleniyor.

Arşiv araştırması, kişinin adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının, kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, "güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarını" dahil eden hüküm tekliften çıkarıldı.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)