Taşıyıcı Annelik ve Embriyo Satışı Yasaklandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısıyla 2238 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle taşıyıcı annelik ve başkasına ait üreme hücresi ve embriyo donasyon işlemi yapılması ve ticareti yasaklandı.

SAĞLIK 05.12.2018, 06:08 05.12.2018, 08:51
Taşıyıcı Annelik ve Embriyo Satışı Yasaklandı

7151 Sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılamasına dair kanun bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu kanun ile 2238 sayılı Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanuna eklenen ek madde ile doğal yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbi gereklilik bulunduğu hallerde, kadın ve/veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi yöntemlerle üremeye elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışında döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayına uygulanabilir. Ama bu yöntem sadece evli eşler arasında geçekleştirilebilecektir.

Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak bu kanun ile yasaklandı.

Ayrıca başkasına ait üreme hücresi ve/veya embriyo kullanılması suretiyle donasyon işlemi yapılması ve bu amaçla üreme hücresi ve /veya embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, kullanılması, saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve işlemlere aracılık etmek bu kanun ile yasaklandı.

Bu yasaklanan işleri yapanlara uygulanacak cezai müeyyidelerde bu kanunla düzenlendi. Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler ve komisyonculuğunu yapanlar ve bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren veya bunlara yönelik ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişiler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası verilmesi kanunda belitilmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Yılmaz tel 2 yıl önce
İş için gaziantep