Sağlık Personelleri Kendi Aralarında Anlaşarak Nöbet Saatlerini Değiştiremez

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda görev yapmakta olan personeller kendi müsaitlik durumuna göre nöbet değişimi yapamaz.

SAĞLIK 18.07.2019, 20:50
Sağlık Personelleri Kendi Aralarında Anlaşarak Nöbet Saatlerini Değiştiremez

İlgili Mevzuat
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışmakta olan sağlık hizmetleri personelleri günde 3 vardiya halinde nöbet tutmaktadır. 08-08, 16-08 ve 16-24 şeklinde 3 vardiya uygulanmaktadır. Çalışanların pozisyonlarına göre vardiyalar farklılık gösterebilir. Bazı kurumlarda çalışanlar aralarında anlaşarak müsaitlik durumuna göre nöbet değişimi yapmaktadır. Bu durum hakkında mevzuat ne demektedir?

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde nöbet tutmanın esasları belirlenmiştir. Burada nöbet değişimleri de belirlenmiştir. Buna göre nöbet günleri ancak başhekimlik izni ile değiştirilebilmektedir. Eğer nöbetçinin haklı bir mazereti varsa nöbet değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik hastane müdürü tarafından nöbet cetvellerine işlenerek ilgililere duyurulmuş olur. Nöbet listeleri bir aylık olarak hazırlanır ve ilan edilir. Bu listelerin bir örneği de Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. 

Cumartesi, Pazar ile bayram ve tatil günleri için nöbetler yarı olarak düzenlenir. Yıllık izinler de nöbet yazılırken gözetilir. 

İdareden İzinsiz Nöbet Değişimi Yapılamaz
İlgili mevzuat incelendiğinde nöbet değişimi için kabul edilebilir bir mazeret olmalıdır. Bu mazeret idareye bildirilerek nöbet değişimi istenebilir. Çalışanlar kendi aralarında sözlü anlaşma ile nöbet değişimi yapamaz. Nöbet değişiklikleri idarenin onayı ile yapılmalıdır ve nöbet cetvellerine işlenmelidir. Aksi takdirde çalışanlar disiplin cezasına muhatap olmak zorunda kalınabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Kamu yönetimi mezunuyum 1 yıl önce
Kamu yönetimi mezunuyum kamu yönetimi mezunlarına kadro açılmasını istiyoruz Kamu yönetimi mezunlarına ağırlık verilmelidir sesimizi duyun artık lütfen destek verin arkadaşlar farklı kurumlarda farklı alan sınavları açılmasını bekliyoruz lütfen destek olun bizlere farklı kurumlarda farklı kadrolar açılmalıdır müfettişlik uzmanlık müsteşarlık müdürlük şube müdürlüğü oda başkanlığı genel başkanlık denetmenlik daire başkanlığı bölge müdürlüğü danışmanlık hakimlik kaymakamlık başdanışmanı başdenetçi gibi sınavlar açılmalıdır lütfennnnnnnnn gerçekten bekliyoruz lütfennnnnnnnn