GSS ve Bağ-kur Borcu Bulunanlara Müjde Sağlık Hizmetlerinden Faydalanacaklar

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-kur borcu bulunanlar sağlık hizmetlerinden faydalanamıyordu. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi..

SAĞLIK 31.03.2019, 10:40 31.03.2019, 10:41
GSS ve Bağ-kur Borcu Bulunanlara Müjde Sağlık Hizmetlerinden Faydalanacaklar

Resmi gazetede yayımlanan karara göre Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-kur borcu bulunanlar sağlık hizmetlerinden faydalanamıyordu. Resmi karar sayısınca yürürlülük tarihinden geçerli olma suretiyle 31 Aralık 2019 Salı gününe kadar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden ayrıca üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanacaklardır.

Yapılan düzenlemeyle resmi gazete sayısı olan 20002/6354 Bakanlar Kurulu karar eki geçici madde eklenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigorta kanunu 60’ıncı maddesi birinci fıkrası (a) bendinin 2 nolu alt bendi isteğe bağlı sigorta (g) bendi yer verilen başka ülkede sağlık sigortasında yararlanma hakları bulunmayan vatandaşlar yeni düzenleme ile 31 Aralık 2019 Salı gününe kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve üniversite hastanelerinden ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilecekler.

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-kur borcu olan vatandaşların ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığına bağlı her türlü sağlık hizmeti veren hastaneler ile üniversite hastanelerinden ücretsiz bir şekilde faydalanacaktır. Resmi karar sayısınca tereddütte düşebilecek sorunlar için Sağlık Bakanlığı yetkili olup uygulamaya şeklini verecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Metin pala 2 yıl önce
Issızım isariyorum