Memur atama yönetmeliği değişikliği

Resmi Gazete de memur atama yönetmeliği değişikliği ile memur yer değiştirme atanmalarına ait yönetmelik değişikliği nelerdir.

Mevzuatlar 13.12.2021, 21:09
Memur atama yönetmeliği değişikliği

Devlet memurları yer değiştirme nedeni ile atanmalarına ait gerçekleştirilen değişiklikler Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı.

Memur atama yönetmeliği değişikliği


Yapılan bu değişiklik ile aile birliğine bağlı yer değişikliği hükümlerini düzenleyen 19 Nisan 1983 tarihli 83/6525 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren yer değiştirme suretiyle atanma yönetmeliğine "Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel" ibaresi eklendi. Artık bu kurumdaki belirtilen personelde özel yönetmelik hükümlerine tabi olabilecekler.


 
Değişen yönetmelik maddesinin eski hali;


Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.


Değişen yeni hali;


“Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli ile Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.”


Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği maddesine ek yapıldı


Memurlar ye değiştirme suretiyle atanma yönetmeliğinde engellilik durumuna bağlı yer değişikliği düzenleyen Ek Madde 3 sonuna “Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkraya ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir” paragrafı eklendi.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)
Kamu Personeli Alımı