2022 Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi? Haciz Nasıl Kalkar?

2022 Emekli kişilerin aydan aya aldıkları emekli maaşına haciz işlemi belirlenmiş bazı durumlarda yasalarca onaylanmıştır.

Mevzuatlar 03.01.2022, 12:20 04.01.2022, 17:59
2022 Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi? Haciz Nasıl Kalkar?

20202 Emekli maaşına haciz işlemi belirli çerçevelerde yapılabilmektedir. Kişiler sigortalı çalıştıkları süre boyunca belli bir yaşa geldikten sonra emekli olabilmek için devlete maaşlarından kesinti yapılmak suretiyle para öderler.  

Bu para sigorta yaşını tamamladıkları zaman kendilerine emekli maaşı olarak ödenmektedir. Emekli maaşının haciz edilebilmesi için gerçekleşmesi gereken bazı durumlar mevcuttur.

Bunun dışında emekli maaşına haciz edilmesi mümkün değildir. Emeklilik maaşı haciz şartları yasalarca önceden belirlenmiştir.

Buna göre yasaya uygun olmayan hiçbir durumda emekli kişinin emekli maaşına haciz işlemi uygulanması mümkün değildir.


Hangi Durumlarda Emekli Maaşı Haczedilir?


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre emekli maaşının haczedilmesi yalnızca emekli kişiden alınacak onay ile mümkün olmaktadır.


Hangi durumlarda emekli maaşı haczedilir?


Bunun dışında emekli maaşının haczedilmesi için prim, sosyal güvenlik destek primi gibi alacakları varsa ancak bu alacakları haciz edilebilir.

Ancak emekli kişi böyle bir durumda kaldığında bile haczedilecek emekli maaşı miktarı maaşın yüzde 25'ini geçmemelidir.

Aksi takdirde bu haciz işlemi ya sağlığını kaybeder. Bunun dışında nafaka borçları dışındaki bir nedenden dolayı kişilerin emekli maaşlarının haczedilmesi mümkün değildir.

Bu kararlar yasalarca önceden bildirilmiş kararlardır. Aksi bir durumda emekli kişilerin itiraz hakları saklı tutulmaktadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)
Kamu Personeli Alımı