Zamanaşımına Uğrayan Disiplin Suçu, Dosyayı İşlemden Kaldırır Mı

Danıştay tarafından verilen bir karara göre disiplin suçu ceza zamanaşımına uğramış olsa bile, söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğine karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

MEMURLAR 02.01.2018, 15:52
Zamanaşımına Uğrayan Disiplin Suçu, Dosyayı İşlemden Kaldırır Mı

Danıştay 5. Dairesi tarafından 16.5.2017 tarih ve E. 2016/6751, K. 2017/12835 sayılı karar, tüm kamu personelini (memur ve memurlar) ilgilendiriyor. İdare tarafından zamanaşımına uğrayan dosyanın işlemden kaldırılması kararı Danıştay tarafından bozularak, disiplin suçu zamanaşımına uğrasa bile suçun işlenip işlenmediğinin araştırılması gerektiğine hükmetti. 

Danıştay’dan Emsal Nitelikteki Karar

Yerel mahkeme tarafından zamanaşımına uğradığı için kapatılmasına karar verilen dosya, temyizde bozuldu. Danıştay, zamanaşımı sürelerinin kamu düzenine ilişkin olduğunu ve uyulmalarının zorunlu olduğunu kabul etti. Bu durumda disiplin suçuna ilişkin olarak ceza verilmeyeceğini yineledi. 

Ancak soruşturma dosyasındaki fiilin işlenip işlenmediğinin tespit edilmesine hükmetti. İsnat edilen suç işlenmemişse suç olmayan şeyin zamanaşımına uğramasının mümkün olmayacağını ifade etti. Bu durumun kamu görevlisine hukuki etkisinin farklılık yaratacağına dikkat çekti. 

Danıştay’ın dikkat çektiği diğer bir husus ise zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi oldu. Zamanaşımı süresinin söz konusu fiil tarihinde başladığını ifade eden Danıştay, bu yüzden fiilin gerçekten işlenip işlenmediğinin, işlendiyse de hangi tarihte işlendiğinin tespit edilmesi gerektiğine hükmetti. Yani Danıştay, ilk olarak fiilin işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerektiğine hükmetti. Eğer suç işlenmişse isnat edilen suç tarihinden zamanaşımı hesaplanarak zamanaşımına uğraması halinde ceza vermeye yer olmadığına karar verilmelidir dedi.

Yorumlar (0)