Yeni Akademik Ünvan Geliyor Doktor Öğretim Görevlisi

Üniversitelerin akademik kariyer basamaklarından Yardımcı Doçentlik kaldırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine Yardımcı Doçentlik ünvanının kaldırılması yönünde teklif verildi.

MEMURLAR 18.01.2018, 08:33 18.01.2018, 09:02
Yeni Akademik Ünvan Geliyor Doktor Öğretim GörevlisiTürkiye Büyük Millet Meclisine 16/ Ocak /2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ tarafından Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması yönünde teklifini sundu.

Değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi halinde Doçentlerin yardımcısı şeklinde yanlış algılanan ve akademik kariyer basamaklarında doktordan sonra doçentlikten önce bulunan “Yardımcı Doçentlik” ünvanı kaldırılarak yerine “Doktor Öğretim Görevlisi” ünvanı getirilmektedir.

Teklif içeriğine göre Doktor Öğretim Görevlisi ünvanına atanma şartları şu şekilde olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim görevlisi kadrolarına en çok dört yıl süre ile atama yapılabilecek ve her atama süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Bunlar yeniden atanabileceklerdir.

Doktor öğretim görevlisi ünvanına atanabilmek için ise doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Üniversiteler doktor öğretim görevlisi kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında yüksek öğretim kurulunun onayını almak suretiyle özellikle bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.
 
 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@