Yazı İşleri Müdürüydü Katip Olarak Atandı

689 sayılı KHK ile kamudaki yazı işleri müdürlüğü görevinden ihraç edilen personel OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edildi ancak kâtiplik görevine ataması gerçekleştirildi.

Yazı İşleri Müdürüydü Katip Olarak Atandı

Beraat Kararı Verildi
OHAL Komisyonu, kamu görevinden ihraç edilenler hakkında karar vermeye devam ediyor. Verilen son kararlardan birisi de Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan yazı işleri müdürüne ait. Başvurucu hakkında yapılan incelemelerde kişinin mahkemeden beraat kararı aldığı ve hakkında başkaca bir bilgi ya da belge toplanamadığı ifade edildi. Bu sebeple de göreve iade talebinin kabul edilmesine karar verildi. 

Ancak daha öncesinde getirilen kanuni düzenlemeler gereğince yönetici konumunda olan kişilerin bir önceki görevlerine atanmasına imkan tanınmıştı. Böylelikle bir nevi kamudan ihraç edilip görevine dönen kişilerin pasifize edilmesi düşünüldü. Bu sebeple de yazı işleri müdürü olan başvurucu Adalet Bakanlığı tarafından zabıt katibi olarak atandı. 

Nasıl Bir Sıralama Takip Ediliyor?
689 sayılı KHK’dan birisi hakkında verilen karar daha önce ihraç edilmiş kişilerin haklı itirazına maruz kalmaktadır. Nitekim 669 sayılı KHK ile ihraç edilenler dahi henüz beklemeye devam ederken son KHK’lardan birisinin hakkında kararın verilmiş olması izah edilemiyor. Bu konuda takipsizlik ve beraat alanlara öncelik verildiği düşünülse dahi tam olarak sıralamanın nasıl ilerlediği konusunda soru işaretleri yine de giderilememektedir. Karar vermek için dosyanın tekemmül etmesinin beklendiği ise tahmin edilen gerekçelerden birisidir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE