Yargı, Zorunlu Hizmet Alanına Atanlara Artırımlı Hizmet Puanı Verilmesi

Mahkeme zorunlu hizmet alanları için belirlenen azami çalışma süresinden fazla görev yapan öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesine karar verdi.

MEMURLAR 06.10.2019, 15:35
Yargı, Zorunlu Hizmet Alanına Atanlara Artırımlı Hizmet Puanı Verilmesi

Artırımlı Hizmet Puanı
Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmen, Niğde ilinde görev yapmaktadır. Zorunlu hizmet alanındaki görev yerinde, öngörülen azami süreden daha fazla çalıştığı gerekçesi ile artırımlı hizmet puanı verilmesini istemiştir. Bu sebeple 4 Şubat 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapmıştır ancak başvuru reddedilmiştir. MEB’in 8 Mart 2019 tarih ve 68898891-903.02.01-E.5056138 sayılı işlemi yargıya taşınmıştır. 

Davacı öğretmen idare mahkemesinden açtığı dava ile zorunlu hizmet bölgesindeki azami çalışma süresinin üzerinde geçirdiği hizmet süreleri için artırımlı olarak hizmet puanı verilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu hizmet puanına hak kazanmak için ilk atanılan görev yerinde görev yapılması zorunlu değildir. Davacı bu iddialarına daha önceki yargı kararlarını da dayanak göstermiştir. Davayı inceleyen mahkeme davacıyı haklı bularak, artırımlı hizmet puanı verilmesine hükmetmiştir.

Gerekçeli Karar 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği madde 40 ile bu konu düzenlenmiştir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapan öğretmenler için hizmet puanı verilmektedir. Zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üstünde çalışması olan öğretmenlere ise artırımlı olarak hizmet puanı verilir. Azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar içinse %100 artırılarak hizmet puanı verilecektir.

Ancak uygulamada ilk atanılan görev yerinde görev yapılmadığından bahisle artırımlı hizmet puanı verilemeyebiliyor. Görüldüğü gibi yönetmeliğin ilgili maddesinden bu tür bir sonuç çıkarılamaz. Daha önce de pek çok yargı kararı ile bu durum ispatlanmıştır. Norm fazlası olan öğretmenlerin ataması da zorunlu bir atamadır. Diğer yandan ilk atanılan okulda değil de başka bir okulda görev yapmak zorunlu hizmet alanları kapsamına dahildir.

Açıklanan tüm bu sebeplerle zorunlu hizmet bölgesinde azami çalışma süresini aşan öğretmenlere hizmet puanı artırımlı olarak verilmelidir. Artırımlı hizmet puanı için zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atanılan yerde görev yapmak yeterlidir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)