Veteriner Hekimlerden Yıpranma Payı Talebi

Torba yasa ile sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilecek iken veteriner hekimler bu kapsamın dışarısında kalıyorlar. Bu sebeple yıpranma payı düzenlemesinde değişiklik yapılmasını istiyorlar.

MEMURLAR 22.07.2018, 21:49
Veteriner Hekimlerden Yıpranma Payı Talebi

200’den Fazla Hastalık Riski

Veteriner hekimler 2008 yılına kadar yıpranma zammı hakkına sahiptiler. Ancak 2008 yılında yapılan bir değişiklik ile birlikte bu hakları da ellerinden alındı. Şimdi ise sağlık çalışanlarına torba yasa ile yıpranma payı verilmesi gündeme getirildi. Ancak bu düzenlemenin kapsamında veteriner hekimler yer almıyor. Sağlık çalışanları ile aynı özlük haklarına sahip olarak çalışan veteriner hekimlerin bu kapsam dışarısında bırakılmaları büyük tepki topladı.

Veteriner hekimler köy şartlarında ve ahırlarda mesleklerini icra etmekte ve yaklaşık olarak 200 kadar hayvan hastalıklarına maruz kalmaktadırlar. Üstelik bu hastalıklar için beşeri hekimlik alanları ile koordineli bir şekilde çalışmalar da yürütülmüştür. Buna karşılık doktorlar ve diş hekimleri yıpranma payından faydalanırken veteriner hekimler kapsam dışarısında tutulmaktadır. İşte bu düzenlemeye veteriner hekimlerin de biran evvel eklenmesi için talepler iletiliyor.

Diş hekimleri ile diğer hekimlerin yasa düzenlemesi kapsamına alınmasına rağmen veteriner hekimlerin kapsam dışarısında bırakılmaları adalete uygun düşmemektedir. Bu sebeple de biran evvel düzenleme içerisine veteriner hekimler de eklenerek bu sorun ortadan kaldırılmalıdır. Mevcut düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına her bir yıl için 60 gün yıpranma payı verilecek ve erken emeklilik imkanı tanınacak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)