Vali İftiraya Uğrayan Memur İçin Suç Duyurusunda Bulunmalı Mıdır?

İftiraya uğrayan memur hakkında yapılan soruşturma sonucu isnadın iftira olduğu anlaşılmışsa, memurun en büyük mülki amiri savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır.

MEMURLAR 20.05.2018, 21:44
Vali İftiraya Uğrayan Memur İçin Suç Duyurusunda Bulunmalı Mıdır?

Memur Hakkında İftira Suçu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda m.25 ile "İsnat ve iftiralara karşı koruma" konusu düzenlenmiştir. Buna göre bir memur hakkındaki ihbar ve şikayetler, uydurma suç isnadı suretiyle yapılmışsa ve memur hakkında yürütülen soruşturma veya yargılama sonucu bu isnadın sabit olmadığı anlaşılırsa bu memurun merkezdeki en büyük amiri (illerde valiler) Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kamu davası açılmasını istemelidirler.

Bu düzenleme ile memurun haksız isnatlardan korunması amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme gereği memur hakkındaki tüm isnatların sabit olmadığı anlaşılmışsa amiri tarafından suç duyurusunda bulunmak bir zorunluluktur. Bu konuda idarenin bir takdir yetkisi yoktur, görev ve sorumluluğu vardır.

Emsal Karar

Danıştay 2. Dairesinin 2004/2624 E., 2004/1641 K. sayılı ve 20.12.2004 kararında buna benzer bir karara imza atılmıştır. İlköğretim müfettişi olarak görev yapan kişi hakkında haksız isnatları yazan gazeteler hakkında idare suç duyurusunda bulunmadığı için tazminata hükmedilmiştir. İdarenin yapması gereken hizmeti işletmemesi hizmet kusurudur.

Eğer idare memur talep ettiği halde haksız isnatlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmamışsa, idarenin talebi reddettiği tarihten itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. Kişisel olarak suç duyurusunda bulunarak idare aleyhine hizmet kusuru sebebiyle tazminat davası da açılabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)