Uzman Erbaşların Memuriyete Atanmasında AYM Kararı

Uzman Erbaşları memuriyete geçmesi için hizmet yılının 2 yıldan 7 yıla çıkması ile ilgili anayasa Mahkemesi Kararını verdi.

MEMURLAR 16.01.2018, 22:51 16.01.2018, 23:26
Uzman Erbaşların Memuriyete Atanmasında AYM Kararı

DMK m. 92 uyarınca uzman erbaşların memuriyete atanması için 7 yıl hizmet şartı aranan kanunun anayasaya aykırılığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştı. İşte bu dava hakkında AYM kararını verdi ve kanunu yasaya aykırı bulmadı. Mahkeme gerekçe olarak her beklentinin hukuken korunmadığını, beklentinin haklı bir beklenti olması gerektiğini ifade etti.

2 Yıldan 7 Yıla Çıkarılmıştı

Değişiklikten önce uzman erbaşların devlet memurluğuna atanması için 2 yıl hizmet şartı aranıyordu. Ancak değişiklikle bu süre 7 yıla çıkarıldı. Kazanılmış haklara aykırı olduğu gerekçesi ile değişiklik dava edildi.

Mahkeme ise bir statüye dönük ileriye yönelik hakların kazanılmış hak niteliği taşımadığını ifade etti. Kişilerin bulundukları statüden doğan ve kesinleşmiş kişisel haklara ilişkin bir değişiklik olmadığı için kazanılmış hak olmayacağını belirtti.

AYM Gerekçesi

AYM bu değişikliği bir kural işlem olarak ele aldı ve her zaman değiştirtilebileceğini ifade etti. Kural işlemlerin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesini hukuka aykırılık olarak değil, yasamanın bir yetkisi olarak ele aldı. Bir statüye bağlı olarak ileriye dönük beklenen hakların kazanılmış hak olmadığı gerekçesi ile başvurunun reddine karar verdi.

AYM gerekçede mevcut kuralların kişilerde hak beklentisi yaratmasını doğal karşıladığını ancak bu beklentinin kazanılmış hak olmadığını ifade etti. Kazanılmış hak olması için o beklentinin hukuken ve fiilen elde edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yorumlar (0)