Uzman Çavuşlar Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanabilir mi?

Uzman Erbaş olarak görev yapmaktayken görevinden yaş sebebiyle ayrılan, istifa eden, sağlık niteliklerin kaybeden kamu personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmesi mümkün müdür?

MEMURLAR 25.05.2019, 12:48 25.05.2019, 12:53
Uzman Çavuşlar Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanabilir mi?

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak kamu personeli olan kişilerin Uzman Erbaş olarak görevlerini yaparken istifa ederek diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmesi için ilgili mevzuat ve görüşler şöyledir.

1 Seri nolu kamu personeli genel tebliğinin 6/A maddesinin son fıkrası gereği 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Devlet memurlarında kadroların tahsisi dağılımı ve kullanımında ve personel alımlarında genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması bakımından kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verileceği ve bu yöntemle personel temin edilememesi durumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan personellerden açıktan personel alımı yapılabileceği 2 seri nolu kamu personeli genel tebliğinde açıklanmıştır.

Ayrıca  16 Mart 2012 tarihli Başbakan Olur'uyla kamu idare kurum ve kuruluşları genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2'sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında kullanabileceklerdir.

Bu uygulama tebliğleri ışığında uzman çavuş (Uzman Erbaş) olarak görev yapmaktayken istifa edip devlet memuru olmak (Kamu Personeli) isteyenlerin atanma taleplerini görev yapmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmesi durumunda yukarıdaki durumların kamu kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilerek uygun olması durumunda atanabileceği anlaşılmaktadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)