Üst Derecelere Atanmanın Memurlara Yararı

Devlet memurları kendi aylık derecelerinin üç derece üstüne kadar atanabilir. Bu şekilde atanmanın yararları nelerdir? 5. Derece Kadroya Atanmanın Avantajları

MEMURLAR 30.07.2019, 21:26
Üst Derecelere Atanmanın Memurlara Yararı

Devlet memurları kendi aylık derecelerinin üç derece üstüne kadar yani en fazla 5. derece kadroya atanabilir. Atanmak için gerekli şartlara sahip olan aynı veya farklı unvanlara ait bazı derecedeki kadrolara atanabilirler. Kazanılmış hak aylık derecelerinin 1, 2 ya da 3 derece üstündeki kadrolara atanmak mümkündür. Bu şekilde yapılan atamalar memurun özlük haklarını çoğunlukla etkilemez. Sadece bazı durumlarda haklarda ufak değişiklikler olabilir. 

Memurların kendi derecelerinin 3 dereceye kadar üstündeki derecelere atanması için gerekli olan şartlar DMK ile düzenlenmiştir. Bu şartları sağlayan memurlar üst kadro ve derecelere atanabilir. Memur, öğrenim durumuna göre atabileceği dereceden üst bir kadroya atanacaktır. Yani lise mezunu olan bir memur lise mezunun atanabileceği derecelere atanacaktır. Aynı şekilde lisans, önlisans ya da yüksek lisans gibi öğrenim durumlarına göre kadro belirlenecektir. 

Memurun halihazırda bulunduğu hizmet sınıfı ile atanacağı sınıf aynı olmalıdır. Başka hizmet sınıfına ait kadroya atanmak mümkün olmayacaktır.
Atanılacak olan dereceye yükselecek başka bir memur olmamalıdır. Başka bir memur olması halinde bu memurlar arasında öncelik sırası gözetilecektir. Önceliği olan memur atanacaktır. 

Avantajları Nelerdir?
Bir memur kendi kadrosunun üç üst dereceye kadar kadrolara atanırsa bir takım avantajları olacaktır. Atanılacak olan derece en fazla üç üst derecede olmalıdır. 5-14 arasındaki dereceler arasında atama yapılabilir. Ancak her memur kendi derecesinden en fazla 3 derece üstüne kadar atanabilir. Örneğin derecesi 8 olan memur, 7,6 ve 5 dereceli kadrolara atanabilir. Ancak bu durumda atanılan değil, bir önceki dereceden aylık alınmaya devam edilecektir. Kademe ilerlemesini ve derece yükselmesi önceki dereceden devam eder. 

Atanılan üst derece kazanılmış hak değildir. Memurun üst dereceye atanırken unvanı değişmişse kazanılmış hak seviyesinden mali haklar ödenecektir. Eğer atanılan yeni derecede unvan değişikliğinden ötürü yeni ve eski unvan arasındaki özlük hakları farkından ötürü maaş farklılığı olacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)