Terör Örgütü Çadırına Katılan Öğretmenin Nakli Yasal Mıdır?

MEB bünyesinde görev yapan bir öğretmen terör çadırına katılmak suretiyle terör propagandası yaptığı için nakli Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmuştur.

MEMURLAR 20.04.2018, 23:55
Terör Örgütü Çadırına Katılan Öğretmenin Nakli Yasal Mıdır?

Terör Propagandası Nedeniyle Naklen Atama

Terör örgütü propagandası yapılan bir çadıra katılan öğretmenin terör örgütü adına suç işlediği ve terör propagandası yaptığı gerekçesi ile bulunduğu ilde görev yapması uygun görülmeyerek başka bir ile nakli yapılmıştır.

İlgili öğretmen bu atama işleminin iptali için açtığı davada idare mahkemesinden ret kararı almıştır. Kararın gerekçesinde kamu hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, kamu gereklerine uygun olarak tesis edilen bir işlem olduğu vurgulanmıştır. Davayı Danıştay’a taşıyan davacı, itirazlarını burada dile getirmiştir.

Danıştay Ret Verdi

Söz konusu dava Danıştay tarafından da incelenmiştir. Danıştay 2. Dairesi esas no: 2017/975, karar no: 2017/7792 ve 11.12.2017 tarihli karar ile temyiz talebi reddedilmiştir.

Söz konusu olayda kurulan çadırda terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve sözde bayrakları asılıdır. Öğretmen de burada terör örgütü propagandasına katılmıştır.

Bu olay üzerine soruşturma başlatılmıştır. Davacı hakkında söz konusu olayla ilgili isnat edilen fiiller subuta erdiği için 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile birlikte başka bir ile ataması yapılmıştır. Her iki işlem de incelenerek, yerel mahkemenin kararı uygun bulunmuştur. Bu gerekçelerle Danıştay yerel mahkeme kararını onamıştır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)