Taraflardan Başka Tanık Yoksa Disiplin Cezası Verilemez

Danıştay tarafından verilen kararda taraflardan başka tanığın olmadığı olaylarda yeterli delil olmadığı için disiplin cezası işleminin iptaline karar verildi.

MEMURLAR 23.11.2019, 10:35
Taraflardan Başka Tanık Yoksa Disiplin Cezası Verilemez

Somut Olay

Danıştay aşamasına gelen olayda bir polis memuru, amiri olan ilçe emniyet müdürünün odasına kapıyı çalmadan ve selam vermeden girerek bazı sözler sarf etmiştir. Amirin arabasını emniyetin giriş çıkışlarını kapatacak şekilde park ettiğini ve arabasını çekmesi gerektiğini söylemiştir. Davacı usulüne uygun davrandığını ve aracı çekmesini rica ettiğini belirtmiştir. Davalı ise memurun kendisine emir kipiyle ve saygısızca konuştuğunu söylemiştir.

Hâlbuki memur, amirinin odasına girerken kapıyı çalarak girmeli, selam vermeli ve sonrasında gerekeni ifade etmelidir. İşte bu kurallara uyulmadığı iddiasından ötürü memura 3 günlük aylıktan kesme cezası verilmiştir. İlçe emniyet müdürünün tuttuğu tek taraflı tutanak ile ceza verilmiştir. 

Danıştay Kararı

Polis memuru bu cezayı idari yargıya taşımıştır. Ret kararı verilmesinin üzerine olay Danıştay’a taşınmıştır. Danıştay 5. Dairesi tarafında verilen Esas No: 2016/16858 ve Karar No: 2018/15491 nolu dosyada ise yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Danıştay, davacıya isnat edilen fiiller için taraflardan başka tanık bulunmadığını belirtmiştir. Bu yüzden söz konusu fiil objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulamamaktadır.

Danıştay’ın verdiği bu karar ile taraflardan başka tanık yoksa memur için disiplin cezası verilemeyeceği görülmüştür.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)