Sözlü Sınav Sonucuna Dava Açtı ve Kazandı

Aday öğretmen olarak Kahramanmaraş’ta görev yapan İngilizce öğretmeni asil öğretmen olmak için girdiği sözlü sınav sonucunu mahkemeye taşıdı.

MEMURLAR 12.08.2018, 21:18
Sözlü Sınav Sonucuna Dava Açtı ve Kazandı

İstinaf Bozdu

Asil memuriyet için yazılı ve sözlü sınav yapıldı ve aday öğretmen yazılı sınavından 63 olarak başarılı sayıldı. Ancak sözlü sınavda 44 verilerek başarısız sayıldı. Bu sebeple asil memur olamayan öğretmen sözlü sınav sonucunu yargıya taşıdı. İlk derece mahkemesi davacı öğretmeni haksız buldu ve konu istinafa taşındı. İstinaf mahkemesi ise yapılan sözlü sınav tutanaklarını inceledi ve davacı öğretmeni haklı buldu.

Sözlü sınavı gerçekleştirilen idareden ilgili bilgi ve belgeler istendi. Yapılan inceleme neticesinde jüri üyelerinin verdiği puanlara ulaşıldı. Ancak adaya hangi soruların sorulduğu ve bu sorulardan kaç puan verildiği tespit edilemedi. Bu sebeple de sözlü sınavın ölçücü bir şekilde yapılamadığına karar verildi. Bunun üzerine ise aday öğretmenin yeniden sözlü sınava alınmasına karar verildi.

Yeniden sözlü sınava giren öğretmen adayı başarılı bir şekilde sınavı geçti ve asil öğretmen olmaya hak kazandı. Mahkemenin verdiği bu karar ise idare tarafından Danıştay’a götürülecek. Eğer Danıştay’da aynı yönde karar verirse bu karar diğer tüm sözlü sınavlar için de emsal teşkil edecektir. Böylelikle sürekli olarak adam kayırma ve liyakatsizlik sorunları ile gündeme gelen sözlü sınavlar üzerindeki yargı denetimi de artırılmış olacak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)