Sözleşmeli İken Kadrolu Olan Memurun 5 Yıl Tayin Yasağı Hakkında Danıştay Karar Verdi

Sözleşmeli olarak çalışan memur kadrolu olduğu takdirde DMK’ya göre 5 yıl süreyle nakli yapılamıyor.

MEMURLAR 21.09.2018, 21:30
Sözleşmeli İken Kadrolu Olan Memurun 5 Yıl Tayin Yasağı Hakkında Danıştay Karar Verdi

Sınavla Atanan Kurumlar İçin de Geçerli Mi?
Fizik tedavi teknikeri olarak sözleşmeli çalışan davacı, KPSS yerleştirmeleri ile başka bir sağlık kurumuna tekniker olarak kadrolu atanmıştır. Ancak önceki kurumu muvafakat vermediği için görevine başlayamamıştır. Söz konusu dava ile muvafakat verilmemesi işleminin iptalini istemiştir. Kurum, personelin çalışmasına ihtiyacı olduğu ve DMK m.41 gereği 5 yıl süreyle naklinin mümkün olmaması sebebiyle muvafakat vermemiştir. 

Yere mahkeme olan Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi 17/02/2015 tarih, 2014/285 esas ve 2015/179 sayılı kararla davacının talebini kabul ederek, idarenin işlemine iptal kararı vermiştir. Davalı idare bu kararı temyiz etmiştir. Danıştay 5. dairesi yerel mahkeme kararını onamıştır. Daha sonra davalı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Yerel mahkeme bozma kararına uymuştur. 

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi bozma kararına uyarak 10/10/2016 tarih, 2016/813 E. Ve 2016/885 sayılı kararı vermiştir.

Gerekçeli Karar
Memurların bir kurumdan diğerine nakilde kurumun takdir yetkisinin açık olduğunu kabul eden mahkeme, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğuna hükmetmiştir. DMK m.41 hükmü ise KPSS ya da kurumsal sınavlarda başarılı olarak yerleşenleri kapsamaz. Bu hüküm sınavsız geçiş yapanları kapsar.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@