Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Memur Olacaklar ve Olanlar Yönetmelik Yayımlandı

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Memur Olacaklar ve Olanlar Yönetmelik Yayımlandı

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet(SHÇEK) modellerinden yararlanan çocukların istihdamını düzenleyen ek 1 inci maddesi 7103 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve mezkur Kanuna göre daha önce istihdam edilen kişiler için öğrenimle ihraz edilen unvanlara atama imkanı getiren geçici 16 ncı madde eklenmiştir.

Yapılan madde değişikliğine göre;

2828 sayılı Kanun kapsamında kamu personeli yerleştirme işlemleri bütün hak sahipleri için kura sistemine göre yapılacaktır. Ortaöğretim ve daha üst öğrenim düzeyinden mezun olanlar için KPSS zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yerleştirme Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılacaktır. 2018 yılı yerleştirme işlemleri ise bir seferde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim ve üzerinde bir öğrenim düzeyinden mezun olan hak sahiplerinden, öğrenim durumları itibarıyla unvan ihraz edenlerin ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilebilmeleri imkanı getirilmiştir.

Öğrenim durumları itibarıyla unvan ihraz edenlerin ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilmeleri bu unvanın kurumlarca belirlenen ve tercih kılavuzu ile ilan edilen kadro ve pozisyon unvanları arasında yer alması ve hak sahibinin bu unvanlı kadro veya pozisyon için tercihte bulunması halinde mümkün olacaktır.

Kanun kapsamında işe yerleştirilebilmek için hak sahipliğinin tespit edilmesi amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru da süre iki yıldan beş yıla çıkarılmış ve Kanun değişikliğinden önce var olan iki yıllık süreyi kaçırarak hak sahipliği başvurusu yapamayan kişilere de Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde hak sahipliğinin tespiti amacıyla Bakanlığa başvurma imkanı getirilmiştir.

Yine 2828 sayılı Kanun kapsamında daha önce kamu kurumlarında istihdam edilenlerden halen çalışmaya devam edenlerin kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanabilmeleri imkanı getirilmiştir.

Yönetmeliği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE