Soruşturmanın Var Olması Müdürlüğe Engel Değildir

Bir okulda müdür olarak görev yapan davacının görev süresinin sona ermesinden sonra soruşturmasının olması nedeniyle görev süresinin uzatılmaması hukuka aykırı bulundu.

MEMURLAR 08.09.2019, 14:25
Soruşturmanın Var Olması Müdürlüğe Engel Değildir

Görevi İle İlgili Olmayan Bir Soruşturma
Bir ortaokulda okul müdürü olarak vazife yaparken görev süresi dolan müdürün görev süresi uzatılmadı. Bunun üzerine dava açan okul müdürü davayı kazandı. Davada görev süresinin uzatılmamasının gerekçesi de savcılık tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmanın varlığı gösterildi. Ancak mahkeme yaptığı incelemeler neticesinde davanın iş ile ilgili olmayan bir uyuşmazlıktan kaynaklandığını ve uzlaşma ile neticelendiğini tespit etti. Bu nedenle de müdürün görev süresinin uzatılmamasının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirildi. 

28 Ağustos 2019 tarihinde verilen bu karar aynı durumda olan diğer personeller için de geçerli olacaktır. Kazanılmış hak sahibi olan kişinin hakkı soruşturmanın mevcudiyeti gerekçe gösterilerek çiğnenemez. Ancak soruşturmanın mahiyeti de son derece önemlidir. Eğer iş ile ilgili ve memuriyete engel bir ceza alma durumu varsa bu durumda tedbiren görevden uzaklaştırma gibi işlemlere başvurulabilir. Bunun haricinde yapılacak tüm işlemler yargıdan dönecektir. 

Disiplin Soruşturmaları
Yargı tarafından yürütülen bir soruşturmanın idareyi bağlayıp bağlamayacağı konusu da sürekli olarak gündeme getirilen konular arasında yer almaktadır. Bu konuda farklı ihtimaller söz konusudur. Normal şartlarda adli ve idari soruşturma birbirinden bağımsızdır ve birbirlerini etkilemeleri söz konusu değildir. Ancak adli soruşturmadan alınan 2 yıl üzerindeki cezalar memuriyete engel teşkil edeceği için kişinin memuriyetini engelleyecektir. Ancak memuriyete engel teşkil etmeyen bir ceza karşısında idari soruşturmanın bir bağlayıcılığı yoktur. Adli açıdan bir ceza verilebilecekken idari bir ceza verilmesi gerek olmayabilir. Bunun tam tersi de mümkündür. Dolayısıyla aralarında farklı bir ilişki bulunduğunu ifade edebiliriz. 

Ancak birtakım deliller vardır ki hem adli hem de idari soruşturmalarda kullanılabilir. Bu kapsamda mahkemeler tarafından kabul edilen mutlak deliller disiplin soruşturmasında da muhakkak kabul edilecektir. Böylelikle soruşturmaların hatalı sonuçlanması engellenecek ve memurların gelecekleri karartılmayacaktır. Zira yanlış birtakım kararlar geri dönüşü olmayan birtakım sorunlara neden olabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@