Somut Gerekçe Olmadan Bölüm Başkanının Görevine Son Verilemez

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen karara göre soruşturma yapılmadan bölüm başkanının görevine son verilmesi hukuka uygun değildir.

Somut Gerekçe Olmadan Bölüm Başkanının Görevine Son Verilemez

Soruşturma Yapılması Gerek
Danıştay Sekizinci Dairesi’nin önüne gelen dosyada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bölüm başkanı olarak görev yapan bir akademisyenin gerekçe gösterilmeden görevden alınması incelendi. Söz konusu olayda bölüm başkanının gerekçe göstermeden 1,5 gün boyunca okula gelmediği ve bunun eğitimi aksattığı iddia edildi. Daha sonra sulan gerekçenin ise gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. 

Bu sebeple fakülte dekanı tarafından resen görevden alınan bölüm başkanı ise konuya ilişkin dava açtı. Dava Danıştay’ın huzuruna geldi ve değerlendirmeye alındı. Yapılan inceleme neticesinde bölüm başkanının göreve gelmemesi ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmadığı tespit edildi. Soruşturma açılmamasına rağmen bölüm başkanının görevinden resen alınması ise hukuka aykırı bulundu. 

Bu karara göre görevden alma işleminin gerçekleştirilmesi için soruşturma açılması ve bu soruşturma neticesinde de idari disiplin cezasının verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde görevden alma hukuksuz olacaktır. 

Eğer soruşturma yapılsaydı ve haklı yere ceza verilseydi görevden alma isabetli bir karar olabilecekti. Danıştay tarafından verilen karar sonrasında dava masrafları haksız görevden almayı gerçekleştiren kuruma yapıldı. Danıştay tarafından verilen bu karar ise diğer akademisyenler için de emsal karar teşkil edecektir. Böylelikle hukuksuz görevden almaların son bulması bekleniyor.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE