Sendika Üyesi Olan Memurdan Ne Kadar Kesinti Yapılıyor?

Sendika üyesi olan kamu görevlileri aylık olarak sendika aidatı ödemektedir. Hangi memur, ne kadar sendika aidatı ödüyor? Sendika Üyelik Aidatları...

MEMURLAR 08.06.2019, 12:10
Sendika Üyesi Olan Memurdan Ne Kadar Kesinti Yapılıyor?

Sendika üyesi olan memurların maaşından her ay sendika kesintisi yapılmaktadır. Aidat miktarları sendika tüzüğünde belirtilmektedir. Bu oranlarda kesinti yapılmaktadır. Kesintinin alt ve üst miktarları sınırlama ile belirlidir. Devlet memurunun damga vergisine tabi brüt ücreti üzerinden aidat kesintisi yapılır. Maaşın en az binde dördü ile en çok otuzda biri kadar kesinti yapılabilir. Kesintinin miktarı bu miktarlar arasında olmak kaydıyla sendika tüzükleri tarafından net kesinti belirlenir. Her sendika için üyelik aidatı aynı değildir. Memurun maaşının miktarı, üye olunan sendika gibi kriterlere göre miktar değişiklik gösterecektir. 

2019 Yılı Sendika Aidatları
Sendika aidatları çeşitli kriterlere göre değişse de alt ve üst sınırlar 2019 yılı için bellidir. 2019 yılında sendika için en az 14,18 TL ve en çok 118,15 TL’dir. Kamu görevlisinin gelir vergisine esas matrahına göre yapılan kesinti bu miktarlardan da az olacaktır. 

Sendikaya üye olan memurlar her ay sendika aidatı öderler. Her 3 ayda bir ise sendika ikramiyesi ödenir. 

2019 yılında ikramiye 3 aylık net tutar 97,20 TL’dir. Aylık net tutar ise aylık 32,40 TL’dir. Sendika aidatı bu miktardan az olduğu takdirde memur aylık kazanç elde edebilecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)