Sağlık Özrü Nedeniyle Yer Değiştirme Her Zaman Yapılabilir mi?

Yer değiştirme yönetmeliğine göre, sağlık veya can güvenliği mazereti ile yapılacak olan yer değiştirmeler, atanma dönemleri ile sınırlı değildir. 

MEMURLAR 03.01.2018, 22:07 10.01.2018, 17:31
Sağlık Özrü Nedeniyle Yer Değiştirme Her Zaman Yapılabilir mi?

2015 yılında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki bazı yer değiştirmeler olağanüstü yer değiştirme olarak anılır. Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, engellilik ya da can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri olağanüstü sebeptir ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılabilir.

Yine bu konudaki diğer bir kanun hükmü bu tür yer değiştirmelerde zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanması aranmaz.

Bu şekilde yer değiştirme yapan memur, mazeretinin halen devam ettiğini her yıl Ocak ayında belgelerle ispatlamalıdır. Mazeret sona ererse tamamlanamayan zorunlu çalışma süresi kaldığı yerden tamamlanır.

Yakınlarının Sağlık Durumu Gerekçesiyle Yer Değiştirme

Sağlık mazeretine ilişkin yer değiştirme, memurun kendisi, eşi, annesi, babası ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile yargı kararıyla vasisi olduğu kardeşinin hastalığı için de istenebilir. Bu kişilerin mevcut görev yerinde tedavi edilemiyor olması ve sağlık durumlarının tehlikeye düşmesinin sağlık kurulu raporu ile tespiti istenir. Danıştay herhangi bir özel veya resmi sağlık kurulundan usulüne uygun şekilde alınan raporun yeterli olduğuna hükmetmiştir.

Bu şartları sağlayan memur mümkünse aynı hizmet bölgesindeki başka bir yere, değilse diğer bir hizmet bölgesine atanır. Kişiler yukarıda sayılan yakınlarının adresinin olduğu yer için yer değiştirme başvurusu yapabilirler.

Yorumlar (0)