Profesörlerin Ek Gösterge Hesabında Vakıf Üniversitelerinde Geçen Süre Dikkate Alınır Mı

Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayanların ek göstergeleri 6400 olarak hesaplanıyor. Peki, vakıf üniversitelerinde geçen süre buna dahil mi?

Profesörlerin Ek Gösterge Hesabında Vakıf Üniversitelerinde Geçen Süre Dikkate Alınır Mı

Vakıf Üniversitesindeki Profesörün Ek Göstergesi Ne Olacak?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Ek Gösterge Cetveli ile profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlayan kişiye 6400 ek gösterge ödenmesi yer alır. Emeklilik talep eden profesör için hesaplamalar bu gösterge üzerinden yapılır. Ancak bu 4 yıllık sürenin hesabında vakıf üniversitelerinde geçen sürenin sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Devlet Personel Başkanlığı’ndan bu konu hakkında görüş istenen başvuruya yanıt gelmiştir. DPB’ye göre vakıf üniversitelerinde görevli olan öğretim elemanları 4857 sayılı Kanuna tabidir. Bu yüzden ek gösterge hesabında gerekli olan 4 yıl şartına vakıf üniversitesinde geçen süre sayılmayacaktır.

DPB Görüşü

DPB görüşüne göre vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanları çalışma esasları bakımından her ne kadar 2547 sayılı kanuna tabi olsa da kamu personeli mevzuatına göre görev yapmamaktadırlar. Vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanları aylık ve özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş Kanuna tabidirler. Açıklanan nedenlerle vakıf üniversitelerinde geçen süreler ek gösterge hesabına dahil edilmez.

Profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlama şartının sağlanması için devlet üniversitelerinde profesör olarak geçen sürenin en az 4 yıl olması gerekir. Vakıf üniversitelerinde geçen süreler ek gösterge hesabına dahil edilmeyecektir. 

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE