Polisler Bakım ve Yardım Sandığına Tabi Olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisine Ak Parti tarafından verilen torba kanun tasarısı ile artık Emniyet mensubu bütün memurlar Polis Bakım ve Yardım Sandığı ortağı olacak.

MEMURLAR 01.12.2018, 19:41 02.12.2018, 17:38
Polisler Bakım ve Yardım Sandığına Tabi Olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi sunulan yeni torba kanun tasarısına göre bundan sonra göreve yeni başlayan bütün emniyet mensubu kamu personeli (Komiser, Polis, Baş Polis Vs..) polis bakım ve yardım sandığına mesleğe girişi ile kayıt olmak zorunda olacak.

Peki bütün emniyet mensuplarını yükümlülük altına sokan bu değişiklik neden yapıldı?

Kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlanmak amacıyla kurulan polis bakım ve yardım sandığının daha güçlü bir yapıya kavuşması ve sandık ortaklarına daha fazla yardımlar yapılması amacıyla emniyet mensubu kadrolarında görevli tüm kamu personellerinin polis bakım ve yardım sandığının ortağı (üyesi) olmaları yönünde kanun teklifi verildi.

Polis Bakım ve Yardım Sandığına Şu an Kimler Katılabiliyor?

Emniyet Teşkilat Kanununun 90. Maddesi şöyledir.

Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur.

Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir.

 Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90 ıncı madde hükümlerine tabidir.

 
Torba Kanunla yapılacak yeni değişiklik ile bu maddenin ikinci fıkrasından sonra,

‘Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince sandığın daimi ortağıdır.’ denilerek emniyet mensupları sandık ortağı haline gelecektir.

Yorumlar (1)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@