Ombudsman, Naklen Atama İsteğinin Reddini İncelemedi

Kurumlar arası naklen atama isteği reddedilen personel, ombudsmana başvurdu ancak KDK başvuruyu incelemedi.

MEMURLAR 04.07.2019, 18:23
Ombudsman, Naklen Atama İsteğinin Reddini İncelemedi

KDK’dan İncelememe Kararı
Kurumlar arası naklen atanma isteği reddedilen memur, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK - Ombudsmanlık) şikayette bulundu. KDK ise yaptığı ön incelemede kurumun takdir yetkisi olduğu gerekçesi ile incelememe kararı aldı. 
Kararın gerekçesinde idarenin kendi mevzuatı çerçevesinde atama taleplerini değerlendirdiği ve takdir hakkı olduğu hatırlatıldı. Kamu hizmetinin gerekleri, insan kaynaklarının verimli kullanılması ya da atamaya elverişlilik gibi çeşitli yönlerden idarenin takdir hakkı mevcuttur. bu yüzden kurumlar arası atama talepleri idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmelidir. 

Naklen atama talepleri personel atama işlerinden sorumlu amirler tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyon kadro durumu, personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri ile memurun sicilini değerlendirir. Eğer memurun durumuna uygun sınıf ve unvanda ihtiyaç varsa atama talepleri karşılanabilir. 

Görüldüğü üzere kurumlar arası naklen atama talepleri birçok yönden değerlendirilir ve idare tarafından uygun görülürse yerine getirilir. Bu durumda ombudsmanlık kurumu söz konusu başvurunun incelenmesine imkan bulunmadığına hükmederek incelememe kararı almıştır. 

Bu karar göstermiştir ki kurumlar arası naklen atama isteyen personellerin bu isteğinin yerine getirilmesinde idare yetkilidir. İdare hizmet gerekleri ve personel ihtiyacı gibi gerekleri düşünerek en doğru kararı verecektir. Atama taleplerinin yerine getirilmesi gibi bir zaruret yoktur.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)