OHAL Sonrası Yasal Düzenleme Onaylandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın OHAL sonrası yasal düzenlemeyi onaylaması ile yasa yürürlüğe girdi.

MEMURLAR 01.08.2018, 18:25
OHAL Sonrası Yasal Düzenleme Onaylandı

Valilerin Yetkileri Arttı

Düzenlemeye göre kamu düzeni olağan hayatı sekteye uğratacak şekilde bozulursa ya da bunun için belirtiler varsa 15 günü geçmemek üzere valiler o ile giriş çıkışları belirli kişiler için yasaklayabilecek. Ayrıca belirli yerde ve saatte dolaşmayı, toplanmayı, araç seyrini kısıtlayabilecek.

Gözaltı Süresi

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar için gözaltı süresi yakalamadan itibaren 48 saat olacak. Toplu suçlarda 4 günü geçemeyecek. Bu süre 2 defa uzatılabilecek. Uygulama 3 yıl devam edecek. Toplantı ve yürüyüş hakkına da sınırlamalar getirildi.

Önleme Araması

Suç işlenmesinin önlenmesi için hakim kararı, askeri birlik komutan, askeri kurum amiri ya da birim amirinin vereceği yazılı emir ile önleme araması yapılabilir. Arama emrinde makul sebepler ile yer, zaman ve süre belirtilecek. Konut, yerleşim yeri ve eklentilerde önleme araması yapılamayacak.

Aynı kişilerin emri ile sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentilerinde er ve erbaş olan kişilerin üstü, eşyası vs aranabilecek.

Askeri Mahalde Arama

Askeri mahallere girmek asker kişiler dahil herkes aramaya tabi olacak. Duyarlı kapıdan geçilecek, detektörle kontrol edilecek, eşyalar cihazdan geçirilecek ve aracı aranabilecek. Şüphe varsa elle arama yapılabilecek.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)