OHAL Sonrası Disiplin Soruşturmaları Ne Kadar Sürebilir

OHAL’in sona ermesi ile birlikte hakkında disiplin soruşturması yürütülen memurlar soruşturma sürelerini merak ediyorlar.

OHAL Sonrası Disiplin Soruşturmaları Ne Kadar Sürebilir

İlgili Kanun Maddeleri

Memurlar hakkında yürütülecek olan disiplin soruşturmalarının usulü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir. Zamanaşımı başlığında düzenlenen memur soruşturmaları iki farklı fıkraya ayrılmıştır. Buna göre meslekten çıkarma cezasını gerektiren soruşturmalar ile diğer cezalar ayrı tutulmuştur. Diğer cezalar içerisinde uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezaları yer almaktadır. bu cezaları gerektiren disiplin soruşturmalarında 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanması gereklidir.

Memuriyetten çıkarma cezasını gerektiren soruşturmalarda ise 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanmalıdır. Nihai olarak 2 yıl içerisinde herhangi bir ceza verilmez ise bu durumda ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır.

Ceza Davası ile Disiplin Soruşturması İlişkisi

Memuriyet görevi ile ilgili işlenen bazı disiplin suçları aynı zamanda cezai kovuşturma yapılmasını da gerektirebilir. Bu durumda disiplin cezası için zamanaşımı geçirilmiş olsa dahi ceza davası açılabilecektir. Disiplin soruşturmasının açılmamış olması ceza mahkemesini bağlamayacaktır. Aynı şekilde ceza mahkemesinin verdiği karar da idare mahkemesini bağlamayacaktır.

Halen daha FETÖ soruşturmaları sebebiyle soruşturma geçiren memurların da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun bu maddelerine tabi olduklarını ifade etmek gerekir. Bu sebeple OHAL dönemindeki gibi bitmek bilmeyen soruşturmalar yerini daha kısa soruşturmalara bırakacak ve daha çabuk karar verilecektir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE
YORUMLAR
Banu taser
Banu taser - 10 ay Önce

Temizlik gorevinde cakısmak ıstıyorum