OHAL Komisyonu ile KHK İadeleri Arasındaki Fark Neden Giderilmiyor?

OHAL Komisyonu kararı ile görevlerine iade edilen kimseler haklarını alamazken KHK ile iade edilenler tüm mali ve özlük haklarını aldılar.

MEMURLAR 19.06.2018, 10:52
OHAL Komisyonu ile KHK İadeleri Arasındaki Fark Neden Giderilmiyor?

Yeni Bir Düzenleme Yapılmalı

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan iade KHK’ları ile görevlerine iade edilen kimseler geriye dönük olarak tüm birikmiş maaşlarını ve özlük haklarını tekrar aldılar. Bu kapsamda ihraç olarak geçirdikleri süreler de emeklilik sürelerine dahil edildi. Ancak OHAL Komisyonu ile görevlerine iade edilen kimseler bu haklarından faydalanamadılar.

DPB Görüş Yayınladı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüşe göre ise OHAL Komisyonu ile görevlerine iade edilen kimselerin mali haklarını alabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Bu durumda görevlerine iade edilen kimselerin yeniden dava açmaları gerekecek. Ancak haklı oldukları ispatlanmasına rağmen yeniden mahkemeler ile hak arama yoluna girişmeleri gerekecektir. Bu da devletin masum vatandaşlarını daha çok mağdur etmeleri anlamına gelecektir. Umarız ki bu sorun biran evvel giderilir ve böylelikle haklarına kavuşurlar.

KHK ve OHAL Komisyonu iadeleri arasında meydana gelen farklılıklardan birisi de atamalarda ortaya çıkmaktadır. Öyle ki KHK’lar ile görevlerine iade edilen kimseler eski görev yerlerine döndürülürken OHAL Komisyonu ile iade edilenler farklı yerlere atanabilmektedir. İşte bu durumda personellerin istemedikleri yerlere tayin edilmesine neden oluyor. Tüm bu farklılıkların giderilmesi için yeni düzenlemelerin acilen yapılması gerekiyor.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)