Müşavir Kadroları Kaldırıldı

703 Sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemeler ile birlikte bakanlık müşaviri kadroları kaldırıldı ve bu görevdeki kişilerin görevlerine de son verildi.

MEMURLAR 09.07.2018, 22:31
Müşavir Kadroları Kaldırıldı

Müşavirler Ne Olacak?

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yayınlanan son OHAL KHK’ları ile birlikte bakanlık müşaviri kadroları kaldırıldı. Bu kapsamda bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış ya da atanmış sayılanların müşavirlik görevlerine son verilecek. Bu görevde yer alan kimselerin vazifelerine hangi statüde devam edecekleri de yine KHK ile belirlendi. Bu kapsamda müşavirler bir önceki kadrolarına atanacaklar. KHK hükümleri bu atamalar için süre de tayin etti. Bu kapsamda 1 ay içerisinde müşavirlerin yeni görevlerine atanmaları gereklidir.

Bakanlık müşavirleri yeni görevlerine 1 ay içerisinde atanacak olmalarına rağmen mali haklarını müşavirlik statüsüne göre alacaklardır. Böylelikle herhangi bir hak kaybına uğramalarının da önüne geçilmiş olacak.

Hızlı Yürütme Sistemi

Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum için çıkarılan bu KHK’lar ile asıl amaç hızlı bir şekilde kararlar alabilmek ve bu kararları da hızlı bir şekilde hayata geçirebilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce belirttiği üzere bürokratik oligarşinin de bu sayede önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla vatandaşın hizmetleri daha hızlı bir şekilde alabilmeleri de sağlanmış olacak. Uygulamaya başlanması ile ne gibi değişikliklerin yaşanacağını daha net bir şekilde görmek de mümkün olacaktır. Daha önce ifade edildiği üzere yeni sistemin odak noktasında vatandaş yer alacaktır. 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)