Mübaşirler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alındı

Bugün yayınlanan Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı kararı ile yargı birimlerinde istihdam edilen Mübaşir kadroları artık Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında yer alacak.

MEMURLAR 06.02.2019, 08:42 06.02.2019, 08:45
Mübaşirler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan mübaşir ünvanlı kamu personellerinin hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri sınıfına alındı.

Resmi Gazetede yayımlanan karar şöyledir. 2019/50 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Mübaşir kadro ünvanının 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı (I) numaralı bendi kapsamına alınmasına, aynı maddenin “ortak hükümler” bölümünün (G) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)