Memurların Mesai Ücreti Belli oldu

Türkiye genelinde görev yapan Memurların fazla mesai ücreti yeni yıl ile birlikte yüzde 6,19 artacak. Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre Türkiye de bulunan devlet memurlarının 2,26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, yeni yıl ile birlikte yüzde 6,19 artışla 2,40 kuruşa yükselecektir.

MEMURLAR 22.10.2020, 14:06
Memurların Mesai Ücreti Belli oldu

Memurların Mesai Ücreti Belli oldu

Türkiye genelinde görev yapan Memurların fazla mesai ücreti yeni yıl ile birlikte yüzde 6,19 artacak. Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre Türkiye de bulunan devlet memurlarının 2,26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, yeni yıl ile birlikte yüzde 6,19 artışla 2,40 kuruşa yükselecektir.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunuldu.

Meclis'e sunulan teklifte, memurların fazla mesai ücretleri de yer aldı.

Sunulan teklifte verilerine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ GÖREV VE SAATE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,54 lira fazla çalışma ücreti alacak.

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,40 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İDARİ PERSONELİNE FAZLA MESAİ İÇİN SAAT BAŞINA 4,14 LİRA ÖDENECEK

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 4,14 lira ödemede bulunulacak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)