Memurların Kurum Servisinde Geçirdiği Süre Mesaiyi Etkiler Mi

Memurun kurum servisinde geçirdiği süre mesai saatinden sayılamaz ancak bu servisin gecikmesi sebebiyle mesaiye geç kalan memurlara disiplin cezası da verilemez.

MEMURLAR 14.04.2018, 09:56
Memurların Kurum Servisinde Geçirdiği Süre Mesaiyi Etkiler Mi

Kurumun Personel Servisi
Kamu kurum ve kuruluşları isteğe bağlı olarak ya da toplu sözleşme hükmü ile personel servisi sağlayabilmektedir. Memurlar da isteğe bağlı olarak bu servislerden yararlanabilmektedir. Memuru adresinden alarak, görev yerine ulaştıran bu servislerde geçirilen süre mesai saatinden sayılabilir mi? Bu konuya ilişkin olarak yasal bir düzenleme mevcut olmadığından, mesai saatinde sayılması mümkün değildir. 

Kurumda uygulan mesai saatinde memurun görevi başında olması gereklidir. İzinli ya da mazeretli olması dışında bu durum memurun yasal zorunluluğudur. Memurun mazeretsiz olarak geç gelmesi halinde disiplin işlemleri uygulanacaktır. Memura ilk olarak uyarma, aynı fiili 5 yıl içinde yeniden işlerse de kınama cezası verilecektir. 

Servisin Geç Kalması
Ancak bazı durumlarda kurumun personel servisi memuru adresinden geç aldığı için ya da memuru aldıktan sonra trafik, kaza vb. sebeplerle geciktiği için memur da mesaiye geç kalırsa ne olacaktır? İşte bu durumda memurun herhangi bir kusuru olmadığı takdirde, kabul edilebilir bir mazeretin varlığı söz konusudur. Aynı serviste olduğu için geç kalan herkes için geç kalma mazereti bulunduğu gerekçesi ile disiplin işlemi uygulanamaz. Personel servisinden kaynaklanan aksaklıklar memurun kusuru sayılamaz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)