Memurların Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağının İstisnaları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu memurların kazanç getirici diğer faaliyetlerde bulunmasını yasaklamış ancak istisnalarını da belirtmiştir.

MEMURLAR 24.06.2019, 22:26
Memurların Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağının İstisnaları

Öğretmenlik Yapılabilir 

Devlet memuru olarak görev yapan kimseler başkaca bir işte çalışamazlar ve kazanç elde edemezler. Böylesi bir durum olması halinde disiplin suçu işlenmiş olacaktır ve bu durum soruşturma açılmasına neden olacaktır. Fakat kanun birtakım istisnaları da saymayı ihmal etmemiştir. Buna göre usta öğretici, uzman öğretici ya da öğretmen olarak çalışmak isteyen kimseler kurumlarından izin alabilirler. Ancak bu durumda haftada 10 saati geçmemek üzere bu işleri yürütmelerine izin verilebilir. Ayrıca bilirkişi olarak görev yapan devlet memurlarının elde ettikleri gelirler de istisna kapsamı içerisindedir. Devlet memuru olan kimseler hakemlik de yapabilir. Hakemlikten elde edilen gelirler de istisna kapsamındadır. 

Devlet memuru iken ücretsiz izne ayrılan kimselerin kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı halen daha devam etmektedir. Zira kişiler ücretsiz izinde dahi olsa devlet memuru vasıflarını taşıdıkları için bu yasağa uymak zorundadır. Ücretsiz izinde maaş verilmiyor olsa da kişinin sağlık sigortası yatırılmakta ve bu sayede memuriyet ile bağlantısı devam etmektedir. Bu süreç içerisinde gelir getirecek herhangi bir faaliyette bulunmak mümkün olmayacağı için istisna dışındaki işler yapılamayacaktır. Örneğin ücretsiz izin alan bir kimsenin esnaflık yapması, ücretli öğretmenlik yapması gibi ihtimaller söz konusu olamayacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)