Memurların Hediye Alma Yasağının Kapsamı

Memurların hangi hediyeleri alıp hangilerini alamayacağı konusunda değerlendirmeyi Kamu Görevlileri Etik Kurulu yapmaktadır. Hediye Yasağının Yaptırımı Nedir? Memurların hediye almasının cezası kademe ilerlemesinin durdurulması olarak belirlenmiştir.

MEMURLAR 06.10.2019, 10:00
Memurların Hediye Alma Yasağının Kapsamı

İlke Kararları 
Memurların hediye almaları mutlak anlamda sınırlandırılmamıştır. Ancak birtakım sınırlamalar getirilerek adam kayırmacılığın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Öyle ki maddi ya da manevi bir çıkar elde edilmesine neden olan hediyeler yasaklanmıştır. Bu konudaki somut kararlar ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından veriliyor. 

Örnek olarak verecek olursak değeri yüksek olan hediyeler hediye alma yasağı kapsamındadır. Aynı şekilde kamu kurumu ile iş yapan ve verdiği hediye karşılığında menfaat bekleyen kimselerin hediyelerinin de kabul edilmemesi gerekiyor. Bazı durumlarda kişiler kamu kurumuna bağış yapmakta ve bunun karşılığında da polis başta olmak üzere kamu personellerinden ılımlı bir yaklaşım beklemektedir. İşte bu durumda da son derece dikkatli olunması ve sınırın iyi bir şekilde çizilmesi gereklidir. 

Kurum dışında olduğu gibi kurum içerisinde de hediye alma yasağı bulunuyor. Bu kapsamda amirlerin memurlarından hediye kabul etmemeleri gerekiyor. Aksi takdirde yasak ihlal edilmiş olacaktır. yurtdışında verilen hediyelere de bir sınırlama getirilmiştir. Öyle ki bu sınırlamada yurtiçindekinden farklı olarak fiyat sınırlaması da koyulmuştur. Buna göre net asgari ücretin 10 katını aşan tutarlar için bildirim ve teslim yükümlülüğü getirilmiştir. Böylelikle bu tutarı aşan hediyeler derhal kuruma teslim edilecektir. Ancak nezaket örneği olarak verilen birtakım hediyelerin de geri çevrilmemesi gereklidir. örnek olarak verecek olursak yerel nitelik taşıyan hediyeleri sayabiliriz. Bunların reddedilmesi kabalık olarak kabul edilebileceğinden ülkeler arası ilişkileri de zedeleyebilir. Bunun için orta noktanın iyi bir şekilde bulunması önem arz etmektedir. 

Hediye Yasağının Yaptırımı Nedir?
Memurların hediye almasının cezası kademe ilerlemesinin durdurulması olarak belirlenmiştir. Ancak bu konuda disiplin kurulunun vereceği karar önemlidir. Zira hakkında herhangi bir soruşturma yapılmamış, sicili temiz memurlar için ceza indirimine gidilmesi söz konusu olabilir. Ancak ifade etmek gerekir ki hediye alma yasağı son derece ince bir çizgi üzerine kuruludur. Somut olaydaki duruma göre olayın rüşvete girmesi ve adli soruşturma açılması da söz konusu olabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)