Memurlara Verilen Refakat İzninin Şartları

Memurların hasta olan yakınları için verilen refakat izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiştir.

MEMURLAR 23.03.2019, 20:55
Memurlara Verilen Refakat İzninin Şartları

Kimler İçin Verilir?
Memurların bakmakla yükümlü oldukları ya da bakmadıklarında hayati tehlikeye girecek yakınları için hastalık ve refakat izni verilmektedir. Ancak bunun için birtakım akrabalık dereceleri belirlenmiştir. Örneğin memur, anne baba, kardeş, eş ve çocukları için refakat izni kullanabilir. Refakat izni kullanılabilmesi için sağlık raporu verilmesi gereklidir.

Süresi 
Refakat izni süresi 3 aya kadar kullanılabilir. Ancak hastalığın halen daha devam etmesi durumunda 3 aya kadar uzatma imkanı da bulunmaktadır. Bu durum da yine sağlık raporu ile ispatlanmalıdır.

Refakat izni süresi boyunca özlük hakları da saklı kalmaktadır. Dolayısıyla memurlar maaşlarını alacak ve kademe ilerlemelerine de eksiksiz bir şekilde devam edeceklerdir. Memurların refakat izjni alırken sağlık kurulu raporu almaları ve durumlarını detaylı bir şekilde bildirmeleri gerekmektedir. 

Refakat izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 105’nci maddesinde düzenlenmektedir. Başvuru yapacak memurların ilgili maddeyi gözden geçirmeleri gerekir. Bu sayede daha doğru bir şekilde başvurular yapılabilecektir. Kurumda personel biriminde çalışan kimselerden de bilgi alınabilir. Refakat izni bitmeden evvel sağlık kurulu raporlarının alınması iznin yenilenmesi için önemlidir. Bu konuda da uzman kimselerden destek alınması isabetli olacaktır. Bu sürede memurların özlük hakları ile ilgili herhangi bir kayıp yaşanmaması için takipte kalınması da son derece önemlidir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)