Memurlar Ücret Karşılığı Proje Değerlendirebilir Mi?

Memurların ücret mukabilinde proje değerlendiricisi olarak çalışabilmelerinin önünde herhangi bir engel olup olmadığını haberimizde sizler için irdeledik. DMK Hükümleri...

Memurlar Ücret Karşılığı Proje Değerlendirebilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurların hangi işleri ek gelir olarak yapıp hangilerini yapamayacaklarını sıralayarak bildirmiştir. Bu kapsamda en temel düstur memurların ticaret yapmalarının yasak olmasıdır. Bu sebeple tacir veya esnaf sıfatıyla iş göremezler. Dolayısıyla ticari şirketlerde komandite ortak olmaları da yasaktır. 

Ancak bunların haricinde devlet memurları için özel hükümler de bulunmaktadır. Bu kapsamda örneğin TÜBİTAK görevlilerinin ücret karşılığı bazı projelerde yer almaları, bilirkişilik yapma, öğretim üyelerinin avukatlık yapması gibi durumlar bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Devlet memurlarının ek gelir elde edebilecekleri konular özel kanunlarda sıralanmıştır. Bunun haricinde herhangi bir şekilde ek gelir elde etmelerine izin verilmemektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ücret karşılığında proje değerlendiricisi olmak da mümkün gözükmemektedir. Ancak çalışılan kurumun kendi yönetmeliklerinde özel durumlar var ise bunlar istisna tutulmaktadır. 

657 sayılı DMK genel hükümleri düzenlemiştir. Dolayısıyla da kurumlar bu kanunda yer almayan hususları kendi özel yönetmelikleri ile doldurabilirler. Ancak yönetmeliklerin kanuna aykırı olmaları da düşünülemez. Bu durumda yapılması gereken her bir kurum özelinde değerlendirmek ve yönetmelikleri incelemek olmalıdır. Bu sayede daha sıhhatli bir karar verebilmek mümkün olacaktır. Aksi takdirde memuriyetten atılma cezasına kadar varacak bir durum ile karşılaşmak söz konusu olabilir.

YORUM EKLE