Memurlar Hangi İşlemleri Avukat Aracılığıyla Yapabilir

Memurların bizzat yerine getirmesi gereken işler ile avukat aracılığıyla yapabileceği işlemler nelerdir? Hangi İşlemler Avukat Aracılığıyla Yapılır?

MEMURLAR 10.06.2019, 22:25
Memurlar Hangi İşlemleri Avukat Aracılığıyla Yapabilir

DMK gereğince memur olmanın gereği olan ödev ve sorumluluklar ile genel haklar ve yasaklar belirlenmiştir. Memur olmanın gereği olan görevler bizzat memurlar tarafından yerine getirilmelidir. Avukat kanalıyla yapılacak olan işlemler sınırlıdır. 

Avukatın yapabileceği işlemler Avukatlık Kanunu ile belirlenmiştir. Avukatlar kanun işlerinde ve hukuki konularda mütalaa verebilir. Gerçek ve tüzel kişileri temsilen dava açabilir ve takip edebilir. Resmi dairelerdeki diğer işleri de takip edebilirler. 

657 sayılı kanunun 1 inci kısım 2, 3 ve 4 üncü bölümlerinde sayılan ödev ev sorumluluklar bizzat memur tarafından yerine getirilmelidir. Bu yüzden avukatla temsil mümkün değildir. Memur nasıl ki bu görevinden kaynaklanan işleri bizzat kendisi yapmalı ise, memuriyetten kaynaklanan hak ve sorumlulukları da bizzat kendisi kullanmalıdır. 

Memurlar amirin emrine uymak zorundadır. Ancak konusu seç teşkil eden emir olursa bir üst amire şikayet hakkını kullanmalıdır. Bu hakkını avukat aracılığıyla kullanamaz, bizzat kendisi kullanmalıdır. Burada yapılan şikayet yargı makamlarına yapılan şikayet değildir. Dolayısıyla avukatın görev tanımına girmeyecektir. Şikayet sadece idarenin işleyişi içerisinde kalacaktır. 

Çalışanlar arasında yaşanan darp, iftira gibi hallerde olay idareyi aşmaktadır. Yargı makamlarına şikayet oluşturmak gerekir. Bu durumlarda ve idareden alınması gereken soruşturma izni gibi işlemler için avukat yoluyla başvurmak mümkündür.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@