Memurlar Aile Şirketini Vekaleten Yönetebilir Mi

Memur olan bir kişi, noter onaylı vekaletname ile ailesinden birine ait şirketi yönetebilir mi? Memurun Ticaret Yasağı...

MEMURLAR 01.06.2019, 23:00
Memurlar Aile Şirketini Vekaleten Yönetebilir Mi

657 sayılı DMK gereği memurlar ticaret ve kazanç getiren diğer faaliyetlerde bulunamazlar. Peki, şirket yönetmek bu kapsama girer mi?
DMK .28 hükmü ile memurun yapması yasak olan faaliyetler sayılmıştır. ‘…ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.’ Hükmü  bulunmaktadır.  Bu hüküm gereği memurlar için ticari vekillik yasaktır.  Noter onaylı vekaletname ile şirket yönetmek de TBK kapsamında ticari vekillik sayılacaktır. Bu nedenle memurun ticaret yasağının delinmesi anlamına gelir. 

Devlet personel Başkanlığı tarafından bu konuyla ilgili olarak daha önce bir görüş yazısı yayımlanmıştır. Bu yazıya göre vekaleten şirket yönetmek, memurun kazanç getirici faaliyette bulunması anlamına gelecektir. 

Memurun Çocuğuna Ait Şirketi Yönetmesi
Devlet memuru kendi çocuğuna ait olan şirkette de vekaleten yönetim yapamaz. Memurun kendi çocuğunun şirketine vekil tayin edilmesi halinde de ticari vekil olacaktır. Bu yüzden memurun ticaret yasağının delinmesi anlamına gelecektir. Devlet memuru hiç kimse için şirket yönetimini yürütemez. Burada amaç memurun başka bir işle meşgul olarak devlet işlerini savsaklamasını önlemektir. Memur yalnızca maaş karşılığı yapması gereken işte çalışmalıdır.

Memurun ticaret yasağına uymaması halinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına hükmedilir. Memur yasak olan bu faaliyete devam ederse cezası ağırlaşacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@