Memuriyet Öncesi Askerlik Emekliliği Etkiler Mi

Memurluk öncesi askerlik 23.05.2002 tarihinden önce yapılmışsa, sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmese de emeklilik yaşını etkileyecektir.

MEMURLAR 18.04.2018, 07:18
Memuriyet Öncesi Askerlik Emekliliği Etkiler Mi

Emekliliğe Askerliğin Etkisi
Memurun emekliliğine askerlik süresinin hesaplanmasında 23.05.2002 tarihi esas alınır. Bu tarihten önce ya da sonraki hizmet süreleri emeklilik yaşını etkiler. Eğer askerlik 23.05.2002 tarihinden önce yapılmışsa ve SGK’ya borçlanılmışsa hizmetlere eklenecektir. Yani askerliği memur olmadan önce ya da memur olduktan sonra yapmış olmanızın bir farkı yoktur. Önemli olan söz konusu tarihinden önce ya da sonra yapılmış olmasıdır. Askerlik bu tarihten önce yapılmışsa 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmü gereği askerlik süresi 23.05.2002 tarihindeki hizmetlere eklenir. 

Askerlik süresini borçlanmak memurun sigorta başlangıç tarihini etkilemeyecektir. Ancak emeklilik yaşını daha önce doldurmak isteyenler bu süreyi borçlanabilecektir. İşçilerde ise askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihini öne çekecektir. Bu durum memurlarda uygulanmamaktadır. 

Sonuç
Memurun askerlik borçlanması hesabında 23.05.2002 tarihinde yürürlüğe giren Kademeli Emeklilik Yasası dikkate alınır. Borçlanılacak olan askerlik süresinin bu tarihten önce geçmiş olması şartıyla sonradan borçlanılması da mümkündür. Ancak bu borçlanma sigortalılık başlangıç tarihini etkilemeyecektir. Sadece emeklilik yaş grubunun tespiti için kullanılacaktır. Emeklilik yaşını erkene aldırmak isteyenler için askerliği borçlanmak avantajlıdır. Önemli olan askerliğin yapıldığı tarihtir. Borçlanmanın ne zaman yapıldığı önem arz etmemektedir. Böylece emeklilik yaşı daha erkene alınacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)