Memura Hangi Durumda Kınama Cezası Verilebilir

Memurun kusurlu olarak icra ettiği davranışlarını bildirmek amacıyla yazılı yapılan uyarıya kınama cezası adı verilmektedir.

MEMURLAR 07.04.2019, 21:00
Memura Hangi Durumda Kınama Cezası Verilebilir

Hangi Durumlarda Kınama Yapılır?
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere kamu personelinin kusurlu davranışları karşısında kınama cezası verilmektedir. Görevlerini tam zamanında yapmayan, verilen görevleri yapmayan, resmi belge araç ve gereçleri korumayan, kullanımında kusurlu olanlar kınama cezası ile cezalandırılır. 

Eşi ve reşit olmayan çocuklarının gelirlerini süresi içerisinde bildirmeyen memurlar, amirine saygısız davranışlarda bulunanlar, devlete tahsis edilmiş eşyaları özel işleri için kullananlar, kaybedenler, iş arkadaşlarına hakaret eden ya da sataşanlar, verilen emirlere itiraz edenler, ahlak ve edebe aykırı davranışlar sergileyenler, kurumların huzur ve sükûnunu bozanlar, borçlarını kasten ödemeyenler, yetkisi dışında basın kuruluşlarına demeç verenler kınama cezası ile cezalandırılırlar. 

Ancak tekerrür ve temiz sicil indirimleri olması halinde cezanın ağırlığı da değişiklik gösterebilir. Örneğin aynı disiplin suçunu birden fazla işleyen kimseler hakkında tekerrür hükümleri uygulanacak ve daha fazla ceza alması söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra kınamayı gerektiren bir disiplin suçu işlemiş ancak sicili temiz olan kimselere de indirim yapılacaktır. Böylelikle bir alt ceza verilerek kişinin sicilinin temiz olması bir nevi ödüllendirilecektir. Yukarıda belirtilen disiplin suçlarının dışında bir suç işleyenlere ise kınama cezası verilemeyecektir. Kanuna aykırı olarak verilen disiplin cezaları idare mahkemelerinin denetimi altında olacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)