Memur Sıfatı Devam Ederken Avukatlık Stajı Yapılabilir mi?

Memur olanların avukatlık stajını yapması konusunda mevzuattaki düzenlemeler ne demektedir?

MEMURLAR 25.06.2019, 19:40
Memur Sıfatı Devam Ederken Avukatlık Stajı Yapılabilir mi?

İlgili Mevzuat
Memurlar memur olmadan önce hukuk fakültesini bitirmiş olabilir. Memuriyet sırasında da hukuk fakültesi okumak mümkündür. Bu fakültede devam zorunluluğu yoktur ve memura eğitim hakkın için izin verilmektedir. Böylece memurlar sonradan hukuk fakültesi mezunu olabilir. Sonrasında ise avukatlık stajını yapmak isteyebilirler. Bir yıl süren avukatlık stajı için SGK’ya bağlı olarak çalışıyor olmak engeldir. Bu konuda memurlar ne yapabilir, mevzuat ne demektedir?

Bu konu için hem 657 sayılı DMK’ya hem de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine bakmak gerekir. Her iki kanunun hükümleri birbiri ile tamamlayıcı değildir. Bu yüzden sonradan yürürlüğe giren ve daha özel bir kanun olan Avukatlık Kanunu’na bakmak gerekir. Avukatlığa kabulde engeller başlığı altında avukatlık mesleği ile birleşmeyen işler yer alır. Bu işler bir başka maddede aylık, ücret, kesenek gibi ir ücret karşılığında çalışma olarak gösterilmiştir. Memurlar da bir ücret karşılığı çalışmaktadır. Bu yüzden memurluk avukatlık stajına engeldir. 

Ücretsiz İzinde Staj
Ancak memurlar ücretsiz izinle bu durumu delebilirler. Ücretsiz izindeki memura hiçbir mali hak ödenmez. Bu yüzden avukatlık stajına engel değildir. Bu konuda açılan davalarda Danıştay memurun ücretsiz izinde avukatlık stajı yapmasına engel olmadığına hükmetmiştir. Bir yıllık staj için ücretsiz izne ayrılarak staj yapılabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)