Memur Sendikalarındaki Üye Sayısı Düşüşü Devam Ediyor

Son yıllarda yaşanan olayların etkisi ile son aylarda memur sendikalarının toplam üye sayılarında ciddi düşüşler görülmektedir.

MEMURLAR 08.07.2018, 15:30
Memur Sendikalarındaki Üye Sayısı Düşüşü Devam Ediyor

Türkiye’de sendikacılık her devirde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle hak ve hukuk mücadelesinde sendikaların önemli bir yeri bulunmaktaydı. Ama günümüzde insanların yaşayan olaylar ve sendikaların işlevlerinin yetersiz bulması sonucu sendika sayılarında genel bir düşüş gözlemlenmektedir.

Resmi gazetede yayınlanan 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu gereğince kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2017 Temmuz istatistikleri hakkında tebliğ neticesinde özellikle Kesk ve Türk Kamu Sen üye sayılarındaki düşüşler göze çarpmaktadır.

Tek Artış Memur-Sen

Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ sonucunda ise son 3 yılda büyük sendikalar içerisinde tek artışın Memur-Sen’de olduğu görülmektedir. 2016 yılında 956.032 üye sayısı olan sendika bu sayısı 2017 yılında 997.089’a 2018 yılında ise 1.010. 298 rakamına ulaştığı görülmektedir.

Özellikle diğer iki sendikada artık yerine azalma olmasını temelinde yapılan çalışmaların beğenilmemesinin yanında insanların sendikacılığa olan bakış açılarının negatif bir yönde olması ağır basmaktadır. Çünkü günümüzde birçok kişi sendikaların haklarının yeteri kadar korunmadığını düşünmektedir. Kesk 2016 yılında 221.069 üyesi varken 2018 yılında bu rakam 146.287 kadar düşmüştür. Türk Kamu Sen’deki azalış bu oranda olmasa da dikkat çekmektedir. 2016 yılında 420.220 üyesi olan sendika 2018 yılında 394.423 sayısına düşmüş durumdadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)