Memur Hastalık İzni Alırken Maaşta Kesinti Yapılır Mı

Memur hastalık izni kullanırken bazı hallerde maaş kesintisi uygulanırken, bazı hallerde ise kesinti yapılmamaktadır. Memur maaşından kesinti olmayacak şekilde izin kullanmalıdır.

MEMURLAR 01.05.2018, 21:04
Memur Hastalık İzni Alırken Maaşta Kesinti Yapılır Mı

Maaş Kesintisi Olan Haller
Hastalık izninin hani hastalık nedeniyle alındığı, raporu düzenlenme şekli, süresi gibi kriterlere göre memur maaş kesintisi yaşayabilir.  

Tek hekim raporu ile bir takvim yılında toplamda 7 iş gününü aşan hastalık izni kullanılması halinde maaşın zam ve tazminata isabet kısmından %25 kesinti yapılır. Aynı zamanda fiilen çalışma karşılığı olan ek ve ilave tazminatlar izin süresince ödenmez. Bu durum uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda uygulanmaz. 

Hastalık izni nedeniyle aylıktan kesinti yapılması memurlara özgü olsa da, idari hizmet sözleşmesi ile çalışan kamu görevlilerinin sözleşmesine hüküm eklenerek uygulanabilir. 

Maaş Kesintisi Olmayan Haller
Devlet memurunun maaşında yan ödeme ve özel hizmet tazminatı gibi tazminatlar bulunmayan devlet memurunun maaşından hastalık izni sebebiyle kesinti yapılmaz. Bu kişilerin bir yıl içinde tek hekim raporu ya da diğer raporlarla aldıkları hastalık izninin süresi de önemli olmayacaktır. 
Memur sağlık kurulu raporu ile hastalık izni aldıysa maaşında hiçbir kesintiye gidilmez. 

Kanser, akıl hastalıkları ya da verem gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklardan ötürü kullanılan hastalık izinlerinde maaşta kesinti yapılmayacaktır. 
Hastalık izni uzun süreli hastalıklardan kaynaklanmıyorsa ve tek hekim raporu ile izin kullanılmışsa 7 güne kadar maaş etkilemez.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)