Mehil Müddetini Kullanan Memur Maaşını Alır Mı

Ataması yapıldığı için eski görev yerinden ayrılma ile yeni görev yerine başlama arasında mehil müddeti kullanan memurun maaşı tam mı yatar?

MEMURLAR 11.09.2018, 21:10
Mehil Müddetini Kullanan Memur Maaşını Alır Mı

Memurun Nakline İlişkin Hükümler

Bu konu 657 sayılı DMK ile düzenlenmiştir. M. 74’e göre memurun nakli mümkündür. Aynı kanunun 62. maddesinde ise ilk defa atanan ya da yer değiştiren memurun durumu düzenlenmiştir. Buna göre aynı yere atananlar atamanın tebliğ edildiği gün, başka yere atananlar ise tebliğden itibaren 15 gün+yol süresini izleyen gün yeni görev yerinde işe başlamalıdır.

Yer değiştirme ile yapılan atamalarda atama tebliğ edilince yolluk ödenir. Ödeme emri aranmadan saymanlıklarca ödeme yapılır. Memurun izinli ya da raporlu olması tebliğe engel değildir. Ancak süreler izin ya da raporun bitmesi ile başlar.

Başka yere nakledilen ve belirlenen sürede işe başlayan memurun aylığı, işe başladığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle yeni görev yeri tarafından ödenmeye başlar. Eski kurum ile herhangi bir hesaplama yapılmaz.

Sonuç

Tüm bu hükümler birlikte değerlendirilince kurum değişikliği yapan ve başka bir yere atanan memur, 15 gün mehil müddetini kullanabilir. Ayrılanan kurumdan maaş ve yolluk peşin alınır. Bu maaşa 15 günlük mehil süresinin maaşı da dahildir. Süresi içinde yeni kurumda çalışmaya başlanırsa maaş bu kurumca ödenir. Takip eden aybaşı itibariyle yine tam maaş ödenmeye devam eder.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)