MEB Yüksek Disiplin Kurulu İtirazlara Geç cevap Verince Hak Kaybı Yaşanıyor

İtirazlar, MEB yüksek disiplin kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanamadığı için dava açma sürelerinde sorunlar yaşanıyor.

MEB Yüksek Disiplin Kurulu İtirazlara Geç cevap Verince Hak Kaybı Yaşanıyor

Disiplin Kurulu İtirazlara Süresinde Bakmıyor

Disiplin amirinin verdiği uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları için disiplin kuruluna itiraz ediliyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası içinse MEB yüksek disiplin kuruluna kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz ediliyor. Kurul ise başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 30 günlük yasal süre içinde yanıt vermek zorundadır. Ancak uygulamada bu süreye maalesef ki uyulmuyor. Hatta başvurulara cevap verilmesi 6 ayı buluyor.

Dava Açma Süresi Nasıl İşleyecek?

Diğer yandan idare mahkemesinde dava açma süresi 60 gündür. Ancak kurul 30 günlük süreye uymayınca dava sürelerinde de farklı kararlarla karşılaşılıyor. Disiplin cezasının kişiye tebliği ile dava süresi başlıyor. Ancak kurula başvuru ile de bu süre duruyor. Bu sürenin yeniden ne zaman başlayacağı konusu ise ihtilaflı kalıyor. 

Duran süre kurulun cevap vermesi gereken 30 gün sonunda mı, zımni ret süresi olan 60 gün sonunda mı yoksa yüksek disiplin kurulu kararının tebliği ile mi yeniden işlemeye devam edecektir? İşte MEB yüksek kurulu 30 gün şartına uymayınca başvurucular ihtilafın içinde kalıyor. Kurulun cevabını bekleyen başvurucuya idare mahkemesi süre geçtiği ret vermektedir. Bu yüzden başvurucular 60 günlük zımni ret süresi dolunca davalarını açmalıdır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE