MEB Yönetici Atamalarında Büyük Değişiklik

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından son yapılan yönetmelik değişikliği ile okul müdürlüğüne atanma,  müdürlük görevinden ayrılma ve yazılı sınav komisyonu oluşumu konularında önemli değişiklikler yapıldı. 

MEMURLAR 09.02.2019, 20:11 09.02.2019, 20:24
MEB Yönetici Atamalarında Büyük Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi gazetede bugün yayımlanan değişikli ile Eğitim Kurumlarında Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.

İlk değişiklik Okul Müdürü olarak görevlendirileceklerde aranan şartlarda yapıldı.

Yapılan yönetmelik değişikliği öncesi okullara müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar şu şekildeydi.

Müdür olarak görev yapmış olmak,

Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,

Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak şartları bunmaktaydı.

Yapılan değişiklik ile bundan sonra müdür olarak görevlendirilebilmek için şu şartlar eklendi,

Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuar öğretmenleri kapsamında olmak,

İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak, şartları aranacak.

Ancak yukarıdaki belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecektir.

Yönetmelik ile yapılan ikinci değişiklik ise yazılı sınav komisyonlarının oluşturulması ile ilgili üye değişikliği yapıldı.

Yazılı sınav komisyonları Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında, biri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden olmak üzere üç daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşmakta iken,

Yapılan değişiklik ile şöyle oldu, “Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısının başkanlığında, biri Personel Genel Müdürlüğünden olmak üzere üç daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşur.” şeklinde değiştirildi.

Yapılan üçüncü değişiklik ise yöneticilik görevinden ayrılanların tekrar görevlendirme başvurusunda bulunabilmeleri için yöneticilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren 1 yıl geçmeden yazılı sınava başvurabilecek kişiler arasına “alan değişikliği” mazereti ile ayrılanlar eklendi.

Yönetmelik eski maddesi “Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.” şeklindeydi.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile “Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz” şeklini almıştır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
mehmet salih 1 yıl önce
sosyal hizmet uzman alımlar ne zaman yailacak

Gelişmelerden Haberdar Olun

@