Kamu Görevlisine Hareket Memur Olmaya Engel mi

Kamu görevlilerinin kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl ve daha fazla hapis cezası alması memuriyete engeldir.

MEMURLAR 03.05.2020, 10:27 22.06.2020, 21:51
Kamu Görevlisine Hareket Memur Olmaya Engel mi

İlgili Mevzuat

Kamu görevlilerinin DMK kapsamında memur olma genel şartlarını sağlamaları gerekir. Kasten işlenen suçlardan 1 yıl ve daha fazla hapis cezası memuriyete engel bir durumdur. Sözleşmeli ya da kadrolu olması fark etmeksizin kişi memur olmayacaktır. Eğer kamu görevlisiyken bu cezayı almışsa memuriyete son verilecektir. Sözleşmeli personel ise sözleşmesine son verilecektir.

Kamu görevlisine hakaret suçu TCK M.125’de yer alan hakaret suçunun ağırlaştırılmış halidir. Suç şikayete bağlı değildir ve uzlaştırma kapsamına da girmeyecektir. Bu suçun cezası 3 aydan2 yıla kadardır. Kasten işlenen bir suç olduğu için alınan ceza memuriyete engel olabilir. Ancak ceza para cezasına çevrilir ya da hükmün açıklanması geri bırakılırsa memuriyete engel olmayacaktır.

Memuriyete Engel midir?

Kamu görevlisine hakaret suçu memuriyete engel olan suçlar arasında yer almaktadır. Eğer bu suçtan 1 yıl ve daha fazla mahkumiyet varsa kamu görevlisinin sözleşmesi sona erecektir. Bu yüzden ne kadar ceza alındığı önemlidir. 3 aydan 2 yıla kadar ceza verilmesi mümkündür. Yargı kararının kesinleşmesi ile alınan ceza belli olacaktır. Eğer 1 yılı aşkın ceza verilirse memuriyet sona erecektir. Bu ceza para cezasına çevrilir ya da hükmün açıklanması geri bırakılırsa memuriyete engel değildir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)